TP_BD Bratislava_plošné teplotné pole

Spustiť prezentáciu