ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

 Je povinná:
        - pri kolaudácii novej budovy;
        - pri významnej obnove existujúcej budovy;
        - pri predaji;
        - pri prenájme;
        - pre budovy s viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy, ktorú užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje.

* cena energetického certifikátu sa stanovuje pre každý objekt individálne na základe viacerých parametrov (rozmery a členitosť objektu, druh vykurovania, dostupnosť podkladov, termín a iné)

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet vydaných energetických certifikátov: 108