Termovízne meranie budovy - Cenová ponuka

Vyplnené údaje budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.