PHPP

 * výpočtový a optimalizačný nástroj pre projektantov a architektov
 slúži na optimalizáciu parametrov pasívneho domu a podrobný výpočet energetickej bilancie s vysokou presnosťou a interaktivnosťou
* bližšie informácie sa dozviete na stránkach inštitútu pre energeticky pasívne domy

Počet vykonaných PHPP hodnotení budov: 4