PROJEKTOVÉ HODNOTENIE - ENERGETICKÉ KRITÉRIUM

Základné informácie o projektovom hodnotení:
        - tvorí súčasť projektovej dokumentácie na stavebné povolenie;
        - je založené na učovaní potreby energie v budove podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov
        - uskutočnuje sa vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy
        - cieľom je optimalizácia tepelnotechnických parametrov obálky budovy a spôsobu prípravy ohriatej pitnej vody

* spracovaný výpočet predpokladá normalizovaný režim prevádzky budovy, nie je preto možné ho priamo porovnať s reálnou spotrebou energie

* cena projektového hodnotenia - energetické kritérium sa stanovuje pre každý objekt individálne na základe viacerých parametrov (rozmery a členitosť objektu, druh vykurovania, dostupnosť podkladov, termín, a iné)

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku.

Počet vypracovaných projektových hodnotení: 519