MALO- A VEĽKOFORMÁTOVÁ TLAČ

Maloformátová a veľkoformátová tlač pre architektonické a projekčné kancelárie, vrátane skladania, kompletizácie a prípravy projektovej dokumentácie na expedíciu.

    (vkladanie do obálok, pečiatkovanie sád výkresov, spinkovanie správ a posudkov, nalepovanie predných strán na obálky a pod.)

Cenník
   * ceny ostatných produktov a služieb na vyžiadanie
   * v prípade dlhodobej spolupráce sa ceny stanovujú individuálne
 
Postup pri tlači
- zaslanie dokumentov na info@ecb-po-projekt.sk
    (podporované formáty súborov: .pdf, .dwg, .doc, .xlsl)
- následné obdržanie e-mailu s potvrdením Vašej objednávky, cenou a termínom dodania
- osobné prevzatie, príp. zaslanie poštou
    (kancelária: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava)