ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

V prípravnej a projekčnej fáze zabezpečujeme návrh, posúdenie a optimalizáciu energetického konceptu budovy, ktorý je zameraný najmä na:
        - vykurovanie;
        - prípravu teplej vody;
        - obnoviteľné zdroje energie.