REFERENCIE

* montované rodinné domy na báze dreva
 * v spolupráci so spoločnosťou PASIV-DOM s.r.o.

RD BADÍN 1

RD BADÍN 2

RD HRONSEK

RD RAKYTOVCE

REFERENCIE

* výstavba klasickou murovanou technológiou
* komplexná obnova bytových domov
 * v spolupráci so spoločnosťou FINEX SK s.r.o.

BD STUPAVA

BD BRATISLAVA

BD STUPAVA 2