FINEX SK s.r.o

Spoločnosť FINEX SK s.r.o. sa zaoberá komplexnou revitalizáciou bytových domov a budov s ohľadom na životného prostredie v súlade s technickými požiadavkami a estetickými nárokmi zákazníkov.