PASIV-DOM s.r.o.

Spoločnosť PASIV-DOM s.r.o. pôsobí na domácom a zahraničnom trhu. Zameriava sa na výrobu a výstavbu nízkoenergetických a pasívnych montovaných domov.

Medzi jej ďaľšie činnosti patrí výstavba klasickou murovanou technológiou a výroba a montáž priehradových väzníkov.